För hyresgäster

Lägenhetsunderhåll

När det gäller själva lägenhetens skick finns det inget periodiskt underhåll. Bedömning görs när en avflyttningsbesiktning sker.

Skadedjur & ohyra

I och med att vi reser mer både i Sverige och utomlands är det lätt att få med sig skadedjur och ohyra hem. Om du får skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du skyldig att genast anmäla det till oss, så att skadedjuren/ohyran inte sprider sig. Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.

Snöröjning & sandning

Under vinterhalvåret kan snö och halka påverka framkomligheten på gångbanor, parkeringar, vid entréer med mera. Vår ambition är att snöröja så snabbt som möjligt så att framkomligheten på våra bostadsområden blir så bra som möjligt. Vid stora snömängder kan det dock ta lite längre tid innan hela bostadsområdet är snöröjt.

Vi anlitar Svevia för att hålla snön borta från gator och gångvägar i våra bostadsområden. Det innebär att de håller koll på väderleken och gör bedömningar om var och när det behövs skottas och sandas.

Snöröjning utförs normalt mellan kl. 06.00 och 23.00. Vid extrema förhållanden kan vi behöva arbeta under andra tider på dygnet för att röja bort snön.

Vi sandar gångvägar och trappor samt infarter fram mot entréer och parkeringar vid behov. Hör gärna av dig till oss om du upplever att det behövs sandas mer på särskilda platser.

Det finns även sandlådor utplacerade runtom i våra bostadsområden som du själv kan ta sand ifrån om du vill sanda lite extra på något ställe.

Du som har en egen entré till din lägenhet ansvarar själv för att skotta och sanda din entré. Hyr du en parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning på din parkeringsplats och framför ditt garage eller din carport. När vi har snöröjt kan det bli en kant med snö vid din parkering eller carport som du själv behöver ta bort. Det blir enklare om du tar bort den så snart som möjligt så att den inte fryser.

Som hyresgäst ansvarar du även för att skotta på din balkong. Tänk på att om du låter snö ligga kvar för länge är det stor risk att det förvandlas till is som är svår att få bort. Om din balkong ligger högt upp och du slänger ut snön från balkongen måste du se till att ingen nedanför riskerar att bli skadad. Om det behövs, ta hjälp av en granne som ser till att förbipasserande inte får snö på sig.

Sopor och källsortering

I alla våra bostadsområden finns särskilda soprum för hushållssopor. I de flesta har vi även kärl för källsortering.
Matavfall är sådant som blir över då du lagar mat eller har ätit. Vi har i de flesta av våra bostadsområden separat insamling av matavfall. Kärlen för sortering av matavfall är ett brunt kärl. Genom att sortera ditt matavfall minskar restavfallet och du bidrar till en bättre miljö!

Grovsopor är stora saker som inte går ner i din soppåse, till exempel möbler, cyklar, stora leksaker och barnvagnar. Nordmalingshus har ingen möjlighet att ta hand om dina grovsopor; dem tar du själv till Nordmalings kommuns återvinningscentral på Åsgatan i Nordmaling. Du kan kostnadsfritt lämna dina grovsopor på återvinningscentralen.

Nordmalingshus hemsida använder cookies. Cookies sparas i din dator och behövs för att webbplatsens funktioner ska fungera. Om du inte vill använda cookies måste du stänga av dem i din webbläsare